Meninger:

Politikerne benekter at Harstad har en eldrebølge, de kaller den Harstad-bølge, til tross for at kommunen har over 4000 innbyggere over 67 år

Frykt ikke! Dette er tydeligvis blitt våre styrende politikeres nye slagord- nå holder det ikke med "Attraktiv hele livet".

  Foto: Illustrasjon

meninger

I et helsides oppslag i fredagens Harstad Tidende står de oppstilt på kaia foran byens kulturhus, man kunne jo litt humoristisk bemerke: Hvilken forestilling er det de vil promotere?

Men- nå kjenner jeg jo temaet i forestillingen, for de snakker til meg, jeg er den neste som står på terskelen, inn i mitt 84 år: Overforbruket innenfor helse- og omsorg skal reduseres med 40 millioner. Ikke nok med det, ifølge de samme politikerne bruker Harstad 100 millioner (! )mere på sektoren enn sammenlignende kommuner, og for å forvirre enda et hakk til, så opplyses det at det at Harstad har budsjettert med 60 millioner mer til helse og omsorgstjenester enn sammenlignede kommuner!

Så fortsetter de på sin feilaktige fremstilling og bruker «overforbruk», og det er overforbruket som nå skal reduseres.

Men folkens , Frykt ikke! Tjenestene skal legges om, det skal effektiviseres og teknologiseres, selvom det på papiret vil utgjøre reduksjon tilsvarende 70 stillinger og 700 færre tjenestetimer i uka for brukere som har hjemmetjenester! Det lyder nesten som et eventyr- hvem skal påta seg den store rasjonaliseringsjobben?

Men frykt ikke- sier topp politikerne i sitt oppslag!

Er dette noe de virkelig tror på selv?
Jeg har hørt historier at en hjemmesykepleier har 13 besøk på en vakt. Da skal vedkommende ordne med mat, smøre føtter, ta på helsestrømpe, dryppe øyner, og så sette fram dostol og vannmugge slik at vedkommende klarer seg gjennom dagen til neste besøk!

Jeg skremmes- og nærer frykt ! Vil jeg syns dette er livskvalitet i livets siste fase? Er det dette som skal reduseres?
Hva om det ble tid til litt aktivisering- gå en runde, sparke med bena, holde litt muskulatur intakt? Ikke alle er like heldig som meg som har en tidligere fysioterapeut i huset og som sjøl har virket innenfor hjemmetjenesten.

Jeg skal klare meg lenge hjemme, og vi er to, men hva med den som er enslig( for ikke å si ensom), kanskje er det eneste lyspunktet på dagen ett besøk fra en motivert og hjelpsom hjemmehjelp!

Politikerne benekter at Harstad har en eldrebølge, de kaller den Harstadbølge, dette til tross for at kommunen har over 4000 innbyggere over 67 år.

Frykt ikke! Det virker ikke helt troverdig i mine ører, men jeg må selvsagt godta de økonomiske lover, selv om de styrende politikere også stør om seg med ikke lovpålagte lovnader og er villig til å tømme både fonds og sparekonti for å innfri løftene.

Som sagt- som økonom forstår jeg selvsagt at man må sette tæring etter næring, men da må det gjelde over hele det kommunale budsjett på 2,5 milliarder.

Enn så lenge er jeg sjeleglad for at jeg klarer meg hjemme , og bruker min rullator på tur, svømmer(når bassenget igjen åpner), synger mine sanger sammen med barnebarna, og spiller gitar og munnspill, det er ikke synd på meg!