Bedre beredskap i nord med ny redningshelikopterbase i Troms

Vi bor i en landsdel med store avstander, tøffe klimatiske forhold og mye aktivitet både til havs og til lands.

Bildet er tatt under offentliggjøringen av at ny base ble lagt til Tromsø, i september 2019 på Tromsø Lufthavn Langnes. Erlend Svardal Bøe (H) i gul vest.  

meninger

Det gjør at vi trenger en god beredskap som ivaretar tryggheten og sikkerheten til folk. I 1997 ble Fostervoll-utvalget satt ned. Mandatet til utvalget var å gå gjennom redningshelikopterberedskapen i Norge, og komme med forslag til forbedringer. Utvalget konkluderte med at det i Nord-Norge var et beredskapshull mellom redningshelikopterbasene i Bodø og på Banak, og at det måtte tettes.

Nå blir dette beredskapshullet endelig tettet. På fredag leverte regjeringen forslag til Stortinget om å opprette en ny sivil redningshelikopterbase i Tromsø fra neste år. Det vil være med å styrke beredskapen i nord betraktelig og gjøre det tryggere og sikrere for folk å ferdes, spesielt for fiskere langs kysten vår. «Dette er en svært god nyhet for landsdelen og for oss som fiskere» sa blant annet leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen etter at nyheten ble kjent. Den nye redningshelikopterbasen i Tromsø skal ha døgnkontinuerlig tilstedevakt og 15 minutters beredskap, og allerede denne uken blir det klart hvem som skal være leverandør av helikoptrene.


Debatt:

Helikopterberedskapen i Nord-Norge er basert på flaks og tilfeldigheter

Regjeringa gambler på at det ikke skal skje en større ulykke eller alvorlig kriminell hendelse som krever helikopter i Troms, skriver Sandra Borch.


Senterpartiets stortingsrepresentant i Troms, Sandra Borch klarte ikke å glede seg over nyheten om en ny redningshelikopterbase i nord. Nok en gang var det viktigste å finne punkter å være uenig i, fremfor å konstatere at det kommer en ny redningshelikopterbase på plass i nord som vil være med å styrke beredskapen og redde liv. Hun mener at den nye redningshelikopterbasen skulle ha blitt opprettet tidligere. Det er jeg ikke uenig i, men Fostervoll-utvalgets konklusjon kom i 1997 og Senterpartiet hadde muligheten forrige gang de satt i regjering til å gjøre noe med det. Det valgte de ikke å gjøre. Det er med Høyre i regjering at vi nå får dekket beredskapshullet mellom Bodø og Banak, og at vi får opprettet en ny redningshelikopterbase i Nord-Norge. Det er jeg glad for.

Beredskapen i nord har blitt bedre de siste årene. I tillegg til en ny redningshelikopterbase i Tromsø, etableres det ny brannskole i Tjeldsund som skal utdanne brann- og redningspersonell for hele landet, det kommer egen redningsskøyte med fast bemanning i Vardø, ny ambulansehelikopterbase i Kirkenes og Sea King-helikoptrene ved basene i Bodø og på Banak byttes ut med de nye SAR Queen helikoptre som har langt bedre rekkevidde, større hastighet og bedre evne til å operere i dårlig vær.


Meninger:

– Regjeringen bør sørge for at vi får klare svar om hvilke sykehus som skal ta imot det nye redningshelikopteret

De som har sett serien 113 på NRK vet at sekundene og minuttene er avgjørende når situasjonen er akutt. Derfor er det alvorlig at regjeringen ikke kan fortelle om de nye redningshelikoptrene faktisk kan lande ved de fleste av sykehusene våre.


At Forsvaret øver og trener mer, og at det investeres i nye kampfly, ubåter, artilleri, overvåkningsfly, stridsvogner og mer personell, er også viktig for beredskapen i nord ved at vi får et Forsvar som reagerer hurtigere, er mer slagkraftig og har bedre utholdenhet.