SV, Eriksen og de private barnehagene

I Harstad Tidene lørdag 13. februar synes mitt innlegg om Fremskrittspartiets kamp for de private barnehagenes tilskudd i forhandlingene med regjeringen, å streife noen ømme tær hos SV og Edvin Eriksen.

PRIVAT: Furuberget barnehage er en av de private barnehagene i Harstad. Frps Eivind Stene innfelt.   Foto: Knut Godø

meninger

Om Eriksen er sendt i krigen av sine kompanjonger i Harstad, er uvisst, da han også bærer forsvarsrollen for Arbeiderpartiet og Senterpartiet.


MENINGER:

SV og private barnehager

Eivind Stene fra FrP har et nytt innlegg i Ht der han framsnakker private barnehager - samtidig som han later som om private barnehager er noe FrP har funnet på.


For de som har fulgt debatten og ordskiftet i Harstad-politikken en stund, vil sikkert huske disse partienes reaksjoner når Furuberget barnehage sto ferdig. Da måtte kommunen legge ned noen av de offentlige plassene. Dette fordi beregningen av antall barn med behov for barnehageplasser var regnet litt for høyt. Det medførte stor misnøye blant de nevnte partiene. Da var man ikke så opptatt av at barn og foreldre ble tilbudt en moderne og tidsriktig barnehage, men at det var trist at kommunen måtte legge ned noen av sine egne, gamle plasser.


Meninger:

Fremskrittspartiet prioriterte de private barnehagene

De private barnehagene er i dag blitt en naturlig og helt nødvendig del av kommune Norges barnehagetilbud for å sikre full barnehage dekning, skriver Eivind Stene (Frp) i dette innlegget.


Eriksen fokuserer veldig på profitt. Det Eriksen burde si litt mer om, som jeg også skrev i mitt innlegg, er at de private barnehagene mottar tilskudd basert på hva det offentlige forbruker. Da vil en bedre drift i det offentlig medføre reduksjon i tilskuddet til de private. Spørsmålet Eriksen burde stille seg, er hvorfor det offentlig barnehager koster samfunnet en milliard mer enn det burde. Her peker alle pilene på at det offentlige har et stort potensial og må forbedre seg.

Samtidig kan vi også ta med at for Harstads vedkommende, viste siste undersøkelse om hvor fornøyde foreldrene var at de private lå alle etter hverandre fra toppen og ned. Deretter fulgte de offentlige barnehagene.

I innlegget sitt beskylder Eriksen meg for dårlig hukommelse. Han følger videre opp med å understreke hvor viktige de private barnehagene er. Det siste har han rett i. Ved en sjekk av programmet til SV lokalt for perioden 2019-2023 står det at SV vil «jobbe mot privatisering av barnehager», og videre «bygge ut kommunale barnehager der folk bor». Her peker SV på det offentlige og har tydeligvis ikke noe til overs for de private aktørene. Eriksen må gjerne forklare hvordan dette bygger opp under det han skrev i sitt innlegg: «Private barnehager er svært viktig – og de er fortsatt viktig.» Det er mulig Eriksen ser at de private barnehagene er viktig, men at han bare ikke liker dem.

Fakta er at jeg verken forteller eventyr, har dårlig hukommelse, vil putte penger i lommene på mangemillionærer, eller ikke liker offentlige barnehager. Jeg har selv vært fornøyd bruker av en offentlig barnehage i snart åtte år; jeg har bare gode ord å si om både de ansatte og barnehagen.

Og til sist er det fortsatt ikke til å komme unna at det var Fremskrittspartiet som stoppet det urettferdige kuttene som var foreslått for de private barnehagene fra regjeringen.