Eldrerådet har aldri vært, og skal heller aldri være, et underbruk av Frp

Det har vært mye bråk om hatter i Harstad den siste tiden.

Eldrerådet i Harstad.  Foto: Bengt Simonsen

meninger

Bakgrunnen for dette er at Venstre-politiker Jan Fjellstad var så uheldig at han ble innkalt til et møte i utvalg for helse og omsorg. Dette var noe han aldri hadde sett for seg, fordi han var på siste varamannsplass. Sånn er det i politikken. Står man på ei liste så er man forplikta. Det er ikke noe som heter listefyll.


Venstre-veteran Jan Fjellstad:

For kutt i sykehjemsplasser som politiker, men skeptisk til kutt som leder av eldrerådet

Jan Fjellstad, venstrepolitiker, var for ny kino og bibliotek, samt kutt i åtte sykehjemsplasser. Jan Fjellstad, leder av eldrerådet, var mot kino og bibliotek, og skeptisk til å kutte sykehjemsplassene.


Fjellstad har også et verv som leder for eldrerådet i Harstad, og derfor mener Frps Kristian Eilertsen at Fjellstad var forpliktet til å stemme for Fremskrittspartiets forslag der de overhodet ikke ville være med på noe kutt. Den ekstraregninga som da måtte komme skal de betale med konkurranseutsetting og fritt brukervalg. Det ber ansatte om å løpe fortere og de setter de ansattes jobber i spill, for å betale ekstrakostnadene. «Det forutsettes likevel at kvaliteten og nivået på tjenestene skal opprettholdes, men at disse skal kunne driftes mer effektivt og rimelig, heter det fra forslaget.»


Frp om eldrerådets sammensetning:

– Rydd opp i hatterotet

Fremskrittspartiets Kristian Eilertsen mener kommunestyret må rydde opp i hatterotet i eldrerådet


Men her beregnet de eldrerådets leder Jan Fjellstad (V) feil. For det første hadde ikke eldrerådet behandlet saken da den kom opp i avdelingsstyret. Han kunne derfor ikke være bundet av eldrerådet. Eldrerådet har aldri vært, og skal heller aldri være, et underbruk av Frp, noe som Eilertsen åpenbart må tro.


«Eldrerådshatten var lagt av hjemme – og på med Venstres politikerhatt og lojaliteten til styringsflertallet»

Bruken av hatter er for lengst gått av moten. Sjøl har jeg aldri brukt hatt, bortsett fra av og til når jeg og mine medmusikanter i  Harstadkaran underholder på sykehjem og bosentre.


For det andre hadde forslaget heller ikke noen troverdig inndekning. Fjellstad hadde derfor ikke annet å gjøre enn å avvise det.

Først i sitt møte sist mandag behandlet eldrerådet denne saken. Der krever de at rådmannen utarbeider en strategi for kuttene, og at eldrerådet får ei hånd på rattet i det videre arbeidet. Eldrerådet tar altså sitt oppdrag som vaktbikkje på alvor. Samtidig markerte de at de slettes ikke var noe underbruk av Frp. Der plasserte de sitt vaktbikkjeoppdrag på en konstruktiv måte. De sørget for innflytelse i prosessen og var ikke som kjerringa mot strømmen som bare sa klipp-klipp. Den rollen har Frp spilt lenge nok.