Meninger:

Feriepengetillegg på dagpenger

Solbergregjeringen fjernet feriepengetillegget på dagpenger i 2015, LO og Arbeiderpartiet har siden jobbet med å få feriepengetillegget tilbake permanent.

LO og Arbeiderpartiet vil at folk skal ha en trygg og forutsigbar økonomisk situasjon. Foto: Terje Pedersen / NTB  Foto: Terje Pedersen

Feriepenger på dagpenger handler nødvendigvis ikke om å ha råd til å reise på ferie, men det er inntekten folk har i juni.

meninger

Fremskrittspartiet har varslet at de nå vil være med på en midlertidig ordning i to år, der man gir 9,5 prosent feriepengetillegg på dagpenger.

Men det er ingen grunn for at dette skal være en midlertidig ordning. Akkurat som det ikke finnes noen grunn til å tro at det vil være lettere å være ledig eller permittert i årene som kommer. Det er akkurat derfor dette må bli en permanent ordning igjen.


Rødskjær-utbygging avhengig av at ny milliard-vei bygges som planlagt

Det ligger an til investeringer på 500 millioner kroner på Rødskjær. Om Hålogalandsveien forsinkes i Nasjonal Transportplan vil det få konsekvenser for Harstad havns prestisjeprosjekt.


Feriepenger på dagpenger handler nødvendigvis ikke om å ha råd til å reise på ferie, men det er inntekten folk har i juni. Det skal dekke boliglån, mat og andre nødvendige utgifter. Mange har vært permitterte med reduserte inntekter i flere måneder, og mange har også derfor brukt opp sine oppsparte midler for lenge siden. LO og Arbeiderpartiet har jobbet med denne saken siden koronaen startet, og det er viktig at folk får en trygg og forutsigbar økonomisk situasjon i den ekstraordinære situasjonen vi nå står i.

Siste gang forslaget var opp i stortinget, 19. januar 2021, da stemte Fremskrittspartiet mot forslaget. Det blir feil å framstille det slik Fremskrittspartiet gjør, at det er de som har kommet med forslaget, og nå følger de andre opposisjonspartiene etter. Det er bra at de har snudd og følger oss i denne saken, selv om det bare er en midlertid løsning på to år. Vi kommer ikke til å gi oss før feriepengetillegget på dagpenger er permanent innført igjen!


Fikk tredjeplass på stortingslista i Troms:

- Partiet ville ha med grunnfjellet helt oppe i toppen av lista

Tom Einar Karlsen fra Harstad ble under nominasjonsmøtet hos Troms Arbeiderparti valgt på tredjeplass på stortingslista 2021 med 63 stemmer. Han vant kampvoteringen mot Marta Hofsøy fra Tromsø, som fikk 37 stemmer og fjerdeplassen.