Meninger:

Fremskrittspartiet prioriterte de private barnehagene

De private barnehagene er i dag blitt en naturlig og helt nødvendig del av kommune Norges barnehagetilbud for å sikre full barnehage dekning, skriver Eivind Stene (Frp) i dette innlegget.

PRIVAT: Furuberget barnehage er en av de private barnehagene i Harstad. Frps Eivind Stene innfelt.   Foto: Knut Godø

meninger

I dag tar om lag halvparten av alle norske barn sine første steg av utdanningsløpet i en privat barnehage. Hyggelige og serviceinnstilte barnehageansatte er sikkert et kjent syn for mange som første post på starten av dagen. Sannsynligvis så tenker ikke så mange over om barnehagen er privat eller offentlig drevet, men er opptatt av kontinuitet og omsorgen som blir gitt. Kvalitet og trivsel er også noen eksempler blant flere på hva som betyr noe enten barnehagen er offentlig eller privat drevet.

Det finnes også mange eksempler på hvordan de private barnehagene utgjør toppsjiktet i kommunenes undersøkelser rundt brukertilfredshet gjort blant foreldrene. Som politiker over flere år har jeg også besøkt og snakket med flere som jobber i de private barnehagene, og opplever gode arbeidsmiljø og fornøyde ansatte, de er stolte over arbeidsplassen sin.

Med dette i bakhodet kan det fort bli vanskelig og forstå mye av den politiske motviljen mot de private barnehagene basert på ideologi fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, og Rødt. På grunn av at barnehagen ikke drives av din kommune, er de tydeligvis diskvalifisert og uegnet, forstå det den som kan.

I dag får de private barnehagene tilskudd basert på kommunens egne barnehagers kostnad. Dette er et godt og rettferdig prinsipp da det ikke burde være noen god grunn for at kommunen trenger mer penger enn en privat barnehage for å gjøre samme oppgave. Klarer det offentlige å drive bedre og mer effektivt vil det medføre at de private må gjøre det samme, men dersom de private gjør det medfører det ingen konsekvens for de offentlige.

Det er nok en allmenn forståelse av at de borgerlige politiske partiene i større grad har foretrukket og løftet fram de private barnehagene, og det viser også historien. Det var derfor bemerkelsesverdig at regjeringen med Høyre, Venstre og KrF, i sitt forslag til statsbudsjett for 2021 valgte å kutte i tilskudd til de private barnehagene. Man mener altså at det skal skjevfordeles mellom de private og offentlige med de dramatiske konsekvenser kuttene ville hatt for barna, foreldrene og barnehagene.

Fremskrittspartiet reagerte umiddelbart da kuttforslaget kom og satte seg grundig inn i saken. Vi besøkte veldig mange barnehager for å se nærmere på hvilke dramatiske konsekvenser kuttene ville hatt, og prioritert denne viktige saken i forhandlinger med regjeringen. Som representant for Fremskrittspartiet håper jeg at alle som skal stemme ved årets valg, husker hvem som sto opp og korrigerte da de andre ikke ville.