Leder

På tide å vurdere Tromsø-karantene

Harstad kommune har, i likhet med flere andre nordnorske kommuner, valgt å opprettholde den såkalte «Søringkarantenen» for dem som kommer fra fylker sør for Dovre. Men nå er tiden moden for å vende blikket nordover.

Bildet er tatt under mørketiden og viser Tromsøbrua og Tromsdalen kirke, også kalt Ishavskatedralen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix  Foto: Rune Stoltz Bertinussen

meninger

Ordfører Kari-Anne Opsal og Harstad kommune er altså blant dem som trosser helseminister Bent Høie, som søndag ettermiddag gjentok og understreket regjeringens budskap om at kommunene ikke trenger egne karantenebestemmelser i tillegg til de nasjonale. Forståelig nok får regjeringen massiv støtte fra NHO og LO, som frykter for næringslivet når standhaftige nordlendinger står på sitt. Harstads videreføring gjelder i første omgang fram til torsdag, da en ytterligere forlengelse og eventuelle andre tiltak skal behandles kommunestyret.

Når vi i denne saken snakker om eventuelle andre tiltak, er det helt nødvendig å diskutere hvordan vi skal forholde oss til reiser til og fra Tromsø. Ishavsbyen, bare en tre timer lang hurtigbåttur fra Harstad, har nemlig hatt en urovekkende koronautvikling, og står nå registrert med 88 smittede og to døde. Dykker vi ytterligere ned i statistikken, ser vi at Tromsø har 1,14 smittede pr. 1.000 innbygger. Til sammenligning har Oslo 1,69 smittede pe. innbygger, mens tallene for Bergen og Trondheim er henholdsvis 0,99 og 084. Harstads fire tilfeller utgjør 0,16 per tusen innbygger.


Forlenger karantenen for reisende sørfra

Søringkarantenen forlenges i Harstad, i første omgang til torsdag.


Regjeringen har så langt ikke til hensikt å bruke tvang for å oppheve lokale koronatiltak, men det ligger likevel en klar forventning til kommunene om at de forholder seg til innholdet den såkalte veilederen som ble presentert søndag. Det bør de også gjøre.

Rådene fra regjeringen fremstår som fornuftige, og de tar hensyn til både enkeltmennesker og næringsliv i en svært krevende situasjon. De bidrar dessuten til en nødvendig avdramatisering, samtidig som de likevel gir kommunene et verktøy for å redusere smitterisikoen i egne lokalsamfunn.

Dette verktøyet må brukes, uavhengig av om trusselen kommer fra sør eller nord.