Meninger:

Når hytta blir viktigere enn andres helse!

Mens våre overordnede jobber febrilsk opplever vi at det er en del hytteeiere som ikke forstår nødvendigheten av å følge de pålegg som våre ledere gir.

Nedsnødd: Enkelte hyttefolk ønsker å ta sjansen på overbelaste helsevesenet i vertskommunen. Artikkelforfatteren ber dem ta hensyn. Illustrasjonsfoto: Harstad Tidendes fotoarkiv 

meninger

Jeg er imponert over det arbeidet som våre helsemyndigheter gjør, for å finne den beste veien ut av coronaens favntak.

Like imponert er jeg over vår politiske ledelse – og opposisjon – som hver dag søker etter å finne de beste løsninger, slik at både bedrifter og ansatte, skal komme best ut av denne vanskelige situasjonen.

Her er det en konstruktiv debatt – og samarbeid - mellom posisjon og opposisjon når løsninger søkes.

Daglig synes vi å oppleve at både makter og myndigheter har hver enkelt innbyggers ve og vel i tankene.

Det gleder svært mange i en vanskelig hverdag.

Det virker som at det er oppstått en fornyet fellesskapsfølelse i landet. Vi vil det best for hverandre. Vi vil at bedrifter skal berges, at ansatte skal ha en jobb å gå til, når krisen er historie.

Og i fellesskap gleder vi oss over det fantastiske Oljefondet. De som bidro til stiftelsen av denne Sareptas krukke-varianten fortjener vår største takk!

Mens våre overordnede jobber febrilsk opplever vi at det er en del hytteeiere som ikke forstår nødvendigheten av å følge de pålegg som våre ledere gir.

Sjit i virus – leve hytta!

Det må være noe fundamentalt galt hos enkelte hytteeiere hvis påsken skal bli fullstendig ødelagt, fordi noen dager på hytta går fløiten.

Er det så vanskelig å være hjemme noen få dager, når myndighetene mener det er det beste for fellesskapet?

Det er også mange som sliter med ulike sykdommer og plager som gjør hverdagene vanskelig.

Dersom coronaen innhenter dem er det all grunn til å tro at situasjonen for disse blir langt verre – i følge det helsemyndighetene.

Jeg er en av dem.

Jeg er 66 år, sliter med både astma og litt hjerteproblemer.

Jeg er oppfordret til å være både forsiktig og oppmerksom på smittefaren, og de konsekvenser som smitten kan føre til.

Derfor håper jeg at enkelte hytteeieres egoisme blir lagt død.

Derfor blir jeg ikke oppriktig lei meg, men direkte sint, når hytteegoismen, hos enkelte, skal få råde.

Langt de fleste hytteeierne skjønner hva dette dreier seg om.

Så er de noen som sier at “-det er jo bare noen få hytteeiere dette gjelder”

I dagens situasjon, og etter myndighetenes ønsker er “noen få” altfor mange.

Jeg ønsker alle som bruker vett og forstand, og er tilhenger av solidaritet, en riktig god påske!