Meninger:

Båtmuseet i Gratangen som burde være kommunens flaggskip

Gratangen, som jo selv utroper seg som «kystkulturkommunen i Norge», burde ta et større ansvar som vertskommune for denne unike båtsamlinga.

FORMIDLING Båtsamlinga i Gratangen bør være spydspiss for vertskommunen, mener artikkelforfatteren, som siden åttitallet har vært aktiv i kystkommunen. Bildet er fra kongebesøket i 2011.  Foto: Knut Godø

meninger

I Nordnyttsendinga 6. februar gikk Terje Flaaten-Stokkan ut med bekymringsmelding vedrørende tilstanden på Gratangen Båtmuseum.

Jeg støtter Terje fullt ut, og det var på høy tid at det blir ropt et varsku om den bygningsmessige tilstanden.

Gratangen kommune har altså landets mest komplette samling av nordlandsbåter, og inneholder båtbyggerhistorikk for flere tusen år, fra skinnbåten og fram til dekket fartøy.

Museet fikk i 1991 pris som et av Europas beste i sitt slag.

Museet burde være et av flaggskipene i kommunen.

Gratangen, som jo selv utroper seg som «kystkulturkommunen i Norge», burde ta et større ansvar som vertskommune for denne unike båtsamlinga. I tillegg har kommunen innenfor sine grenser, et aktivt kystlag som eier båter og brygger, et nasjonalt fartøyvernsenter, samt moderne fiskeri, et lakseoppdrett med smoltanlegg/slakteri. Til sammen kan kommunen oppvise en komplett historikk innenfor fiskerinæringa i Norge.

Båtene på museet er oppbevart og utstilt i magasiner som har tilnærmet perfekte forhold vedrørende lysforhold, temperatur og luftfuktighet. Magasinene er tilgjengelige for publikum og har universell utforming. Hver båt står på tilpassede «krybber», hvor kjøl og bettinger er støttet opp. Det lukter tjære, tauverk og linolje i utstillinga, som det skal gjøre i et naust, og det gjør at museumsbesøket pirrer mange sanser.

Båtene har det nok helt ok der de står utstilt, men de trenger vedlikehold.

Det som er utfordringa, er etterslepet på vedlikeholdsiden av bygningene. Og spesielt på de bygningene som har papptak, er det på høy tid, etter 30 år, å utbedre. Bare som et eksempel.

Her burde også vært bygget nye bygg som er tilpasset temporære utstillinger, et bygg med utstillinger som setter fokus på samisk båtbyggertradisjon samt nytt inngangsparti for å ivareta en bedre framtidsrettet drift.

Det bør også jobbes videre med konsolidering. Enten mot Sør-Troms museum, Midt-Troms museum eller Museum Nord. Dette for å gjøre framtidig drift mere robust og tilføre museet kvalifisert kompetanse.