Peggy er død - Les HIL-sjefens minneord

Peggy Anthonsen, æresmedlem i Harstad Idrettslag, er død, 93 år gammel.

Peggy Anthonsen døde 93 år gammel. 

meninger

Harstad Idrettslag har mistet en person som i alle år identifiserte seg 100 prosent med HIL, som virkelig var klubben i hennes hjerte.

Peggy var aktiv håndballspiller i HIL etter krigen. Sammen med sin mann Atle ble hun tidlig med i det frivillige arbeid i, og rundt, klubben. Ingen oppgave var for stor for henne, ingen oppgave for liten. Hun var lett å be, og gjorde alltid oppgavene hun påtok seg fullt og helt.


Idrettsildsjel 2012

Begynte å spille håndball som 15-åring. Siden har hun jobbet tusenvis av timer for klubben hun elsker

Da Peggy Anthonsen  fylte 80 ga hun beskjed at andre måtte overta ansvaret for kjøkkendrifta på stadion. Det var ifølge henne ikke noen lett avgjørelse å ta.


Dugnadsinnsatsen har vært imponerende. Vi har ikke tall på antall timer hun har tilbrakt bak disken i kafeen i Minihallen under lagets hjemmekamper, eller i loddsalg og andre inntektsbringende tiltak for klubben.

Hun var alltid til stede. Med sitt sosiale og omgjengelige vesen var det ikke rart at mange identifiserte henne med HIL, og bare omtalte henne som «HIL-Peggy», en hedersbenevnelse.

Peggy fulgte klubben med interesse og engasjement helt til det siste. Hun var til stede på siste sesongs hjemmekamper for A-laget, alltid engasjert og med klare synspunkter på det som ble prestert på banen.

På samme måte fulgte hun alle aktivitetene i klubben. Hun hadde et stort hjerte for lagene i Barn og Ungdom. Hun brant spesielt for Harstad Tigers.

For sitt brede og store engasjement for HIL gjennom mange år ble hun i 1994 utnevnt til æresmedlem.

Det er med takknemlighet vi lyser fred over Peggy Anthonsens gode minne.