Meninger

Er det trygt å spise villfisk fra Vågsfjorden?

- I perioder er det stort sett bare forsprengt villfisk å få.

Karstein Andreassen, yrkesfisker. 

meninger

Stiller kritiske spørsmål til uttalelser fra Mattilsynet ved Aud Skrudland, om medisin og forsprengt villfisk etter innslag i NRK 31.10.2019.

Som yrkesfisker i et belastet oppdrettsområde (Vågsfjorden) er jeg uenig i hennes uttalelse om at jeg ikke bør omsette forsprengt villfisk.

I perioder er det stort sett bare slik villfisk å få. Regner med at Mattilsynet er klar over at det er straffbart å kaste slik fisk på havet, da lurer jeg på hvor jeg skal levere, når den ikke kan omsettes. Mener Mattilsynet at jeg som yrkesfisker skal belastes for disse forhold?


Her er det påvist laksesykdom

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved lokaliteten Oterneset utenfor Sandsøy i Harstad.

 

Så vidt jeg vet er det i følge lovverket forurenser som rydder og tar de økonomiske belastningene. Hun sier videre at jeg bør kontakte oppdretterne om at villfiskene er full av pellets. Det er ca femten oppdrettsanlegg i området. Og anser ikke dette som min jobb å ringe rundt til anleggene. Aud Skrudland sier ved medisin og giftbruk får oppdrettslaksen karantene og det skiltes på anleggene. Hva betyr dette? Er det en advarsel om at det ikke bør fiskes i området og at dette kan medføre helsefare hvis man konsumerer fisken. Så vidt jeg vet er det ingen andre restriksjoner enn at det er en hundremeter grense for fiske ved anleggene, betyr det at så lenge en holder seg utfor denne grensen er det trygt å fiske? Hvorfor er det slik at ved brudd på karantenetiden for oppdrettslaksen risikeres det fengselsstraff, mens villfisken som får i seg de samme stoffene kan konsumeres og eksporteres uten noen form for restriksjoner og karantene. Når det gjelder undersøkelser av disse stoffene i villfisk sier Aud Skrudland at dette ikke er prioritert. Hun sier videre at det er Mattilsynet som er ansvarlig for å delegere slike oppgaver til Havforskningen.


Laksesykdom gjør at lokale sjøarealer må brakklegges eller kontrolleres

Fiskesykdommen ILA (infeksiøs lakseanemi) fører til at sjøarealer i Lavangen, Gratangen, Ibestad, Dyrøy og Salangen kommuner enten blir brakklagt eller kontrollsoner.

 

Havforsker Rita Hannisdal svarer at når det gjelder oppdrettslaksen tas det en god del prøver, men at det ikke tas prøver av villfisken som står rundt anleggene. Når en ser hva Mattilsynet og Havforskningen svarer på disse spørsmål i forbindelse med medisin og gift som villfisken ved oppdrettsanleggene blir eksponert for, føler jeg meg slett ikke beroliget at det er trygt å hente kokfisk i fjorden.