Meninger

La det være helt klart at jeg er meget positiv til den nye ordningen

- Formuleringen «Kan det spises, skal det kastes i matavfall» er ikke velvalgt!

Brosjyre: Artikkelforfatteren påpeker en del brister i budskapet om det nye avfallshåndteringssystemet HRS innfører. Faksimile fra kampanjebrosjyre 

meninger

Leserinnlegg: Vår nye avfallssortering

Mandag den 25.11. hadde HRS invitert til informasjonsmøte på Kvæfjord Rådhus, og en fullstappet kommunestyresal bar preg av at dette var mange interessert i. En takk til HRS for at de bryr seg om å møte folk på denne måten!

For noen uker siden hadde jo abonnentene fått en brosjyre i postkassen som fortalte litt om den nye avfallsløsningen og ga eksempler på sortering. Gjennomgangen handlet mye om det som står i brosjyren. Mange, meg innbefattet, hadde lest den nøye, og i tillegg sett etter utfyllende informasjon på HRS sine hjemmesider. Også der fins det mye godt lesestoff, men likevel var det mange spørsmål og innspill. For eksempel hvor skal man gjøre av slikt som tidligere kunne kastes i konteineren for ikke brennbart avfall, den som det sto «spiker, skruer, barberblad, keramikk, porselen …» på? Jo, helst skal slikt samles opp og leveres på miljøstasjonen. Det samme gjelder husholdningsglass og krystall. På nettsida oppgis det at slikt kan kastes i restavfall, men her menes det at det må være små mengder.


Fem bokser: Tror folk blir veldig fornøyde

Da Hålogaland Ressursselskap (HRS) inviterte skånlendingene til informasjonsmøte om den nye sorteringsordninga, var interessen stor.

 

La det være helt klart at jeg er meget positiv til den nye ordningen. Noe som opptok meg spesielt er det som har med matavfall/komposterbart avfall å gjøre. Jeg og min familie har i alle år laget kompost sjøl, både av matavfall og annet plantemateriale. Så dunken med det brune lokket har ikke vi. Men noe av det som HRS har skrevet angående det som kan kastes i dunken for matavfall kan forvirre noen og enhver.

For det første er formuleringen «Kan det spises, skal det kastes i matavfall» ikke velvalgt! Kan det spises, skal det brukes til mat. Matrester, eller noe som uheldigvis er blitt bedervet, skal kastes i matavfall. Blant eksemplene i brosjyren er også tørkepapir, eggeskall, teposer og kaffegrut, og små mengder blomster. Dette passer godt sammen med matavfall, men er jo ikke spiselig.


Nå innføres fem dunker, og slik skal de tømmes

Først ut er Ibestad allerede denne uka.

 

Se så hva der står på hjemmesiden under Matavfall: For det første ser vi et bilde med appelsinskrell og ei hel brødskive. Hele brødskiver skal da ikke i matavfallet! Jeg ba på møtet om at det blir erstattt med avgnagde skorper, som unger ofte legger igjen på tallerkenen.

I teksten oppfordres folk til å kaste mindre av det som fortsatt kan spises. Bra! Men hva står så i rubrikken under det som ikke skal kastes sammen med matavfall? Blant annet avskårne blomster, potteplanter, krydderplanter, komposterbare produkter. Her motsier man seg selv. I brosjyren sies det ja takk til små mengder blomster, her vil man ikke ha dem. Både de, en del potteplanter og krydderplanter er jo godt kompostmateriale sammen med matavfall.

Og hva tenker man på når det ikke ønskes komposterbare produkter? Det skal jo bli kompost av det matavfallet som leveres til HRS, så her må det en nærmere forklaring til. Samtidig sies det ja takk til komposterbare produkter under Restavfall på nettsida. Og på bildet ser vi en tulipanbukett i søppelbøtta.


Nå er dette forbudt

– Vi minner våre kunder om å sortere avfallet hjemme og bruke gjennomsiktige avfallssekker.

 

Noen syns sikkert jeg driver med flisespikkeri. Men informasjonsansvarlig Mariell Eriksen tok mine kritiske innspill til etterretning, og sa at hun ville gjøre noe med det.

Mariell orienterte også om muligheten til å levere utslitte tekstiler til Fretex, ikke for salg, men til gjenbruk i en annen form. Da bør posen eller sekken merkes spesielt, det sparer de ansatte ekstraarbeid. Dessuten ble det opplyst at de som måtte ønske det, kan søke om å dele en dunk med naboen. Og at man i enkelte områder i byene vurderer en løsning med nedgravde konteinere. Slikt har jeg sett praktiseres blant annet i Bergen, og en annen variant av det i en spansk by jeg har besøkt.

Til tross for mange spørsmål og mine påpekninger, var det god stemning i salen. Det virket på meg som de aller fleste ser positivt på den nye ordningen. Det er å håpe at flest mulig finner ut at dette er en enkel måte å levere sitt husholdningsavfall på.

Sjøl er jeg svært glad for at vi endelig kan levere plast i egen sortering. Den har lenge utgjort størsteparten i restavfallet.