Vil noen ha biblioteket ut av Kulturhuset, eller er det bare «fake news»?

meninger

«Friske krefter» har gått i gang med en ny maraton-etappe. Sterk motvind er ventet, et kommunalt årsunderskudd på mer enn 60 millioner kroner bygger seg opp for 2019.

At det i hovedsak skyldes merforbruk innen sektorene påkrevd veivedlikehold, barnevern og eldreomsorg, gir stoff til ettertanke. Hva er det de holder på med, i budsjettsammenheng?