Meninger:

Hvorfor er det greit å frakte elever stående i bussen? I 80 km/t?

Skoleelever blir fraktet mellom Rå videregående skole i Kvæfjord og Harstad i oppfylte busser der mange av elevene må stå i midtgangen – i 80 km/t over Kvæfjordeidet.

  Foto: Frank R. Roksøy

meninger

Det samme skjer med barn under 15 år på vei til Ungdomsskolen på Seljestad. Flere foreldre har reagert på denne uforsvarlige transporten av barn og unge. Det er Troms fylkeskommune som har ansvaret for all skoleskyss.

Samtidig kan vi lese i avisa at politiet nå vil trappe opp kontrollen med tanke på bruk av sikkerhetsseler i buss. Det vanker kraftig bot for dem som sitter i et buss-sete uten å bruke sikkerhetsselen. Vi må tro at kravet om bruk av sikkerhetssele og straffen for ikke å gjøre det skyldes at det er farlig å være busspassasjer uten å være fastspent i et sete. Hvorfor i all verden er det da helt greit å frakte elever stående i bussen? I 80 km/t.? Flere foreldre har reagert og synes dette er helt uforsvarlig.