Meninger:

Uten Nord-Norgebanen blir klasseskillet mellom nord og sør større

Kronikkforfatteren mener Nord-Norgebanen må bygges, selv om det blir dyrt.

UTREDET: Dette er de ulike togtraseene som Jernbanedirektoratet har utredet. Ifølge direktoratet kan totalkostnaden for å bygge jernbane til Tromsø og Harstad bli så mye som 113 milliarder kroner. Illustrasjonsfoto.   Foto: Jernbanedirektoratet

meninger

Utredningen av Nord-Norgebanen er nå sendt på høring. Vi skal være tydelig fra starten - dersom en videreføring av jernbane i Nord-Norge ikke inkluderes i neste rullering av Nasjonal Transportplan (2022-2033) settes «kontinentet» Nord-Norge sterkt tilbake, og det tydelige «klasseskillet» mellom Nord- og Sør-Norge innenfor samferdsel vil fortsette å vokse.

Vær klar over at bygging av banen kan starte så nært som i 2024 og ferdigstilles i 2034. Løsningen har én hovedingrediens – politisk vilje.