Veiprising – hvem skal betale?

Betyr veiprising at folk i distriktene må betale for flere trikker over Grünerløkka i Oslo? Selvsagt ikke.

VEIPRISING: - Ingenting er gratis. Vil vi ha noe, må det betales. Arbeiderpartiet ønsker bedre veier i hele landet, bedre kollektivtrafikk i de store byene og færre biler i sentrum. Det gir mindre kø, lavere utslipp, bedre luft, mindre astma, større trivsel. Og det er rimelig at de som bruker veien mest, betaler sin skjerv.  Foto: Bendiksby, Terje

meninger

«Riv bommene!» var overskriften i VG nylig, der jeg presenterte Arbeiderpartiets løsninger på en sak som skaper forståelig frustrasjon i mange byområder. Blant våre svar er økt statlig bidrag til kollektivutbygging i de store byene, fra 50 til 70 prosent, utfasing av elbilfordeler, bedre kostnadskontroll og ikke minst: en mer rettferdig fordelingspolitikk. Det er ikke bare bompengene som treffer lommeboka til folk, men også usosiale skattekutt. Vi vil blant annet øke pendlerfradraget og gi vanlige familier billigere barnehage/SFO.


Full fart fram for MDG og bompengepartiet i Oslo

En fersk meningsmåling viser stor fremgang for MDG og bompengemotstanderne i Oslo. Samtidig stuper tallene for Ap.

 

Men vi vil også ha utredet veiprising som erstatning for bompenger. I VGs kommentarfelt kom det fram at mange ikke visste hva veiprising er, forståelig nok. Det er nemlig ikke så lenge siden man kom dit teknologisk, at dette var et aktuelt alternativ. Så hva går det ut på? Med en chip i bilen kan man betale ut fra hvor langt, når på døgnet, hvor forurensende og hvor man kjører. Det siste gjør at man da ikke må betale ekstra for samferdselsprosjekter i Oslo eller Bergen, om man kjører i Nordland eller Telemark.