- Når pleierne melder avvik, er det vondt å ikke bli hørt

Pleierne kvier seg for å skrive avvik, sier førsteamanuensis Kjersti Sunde Mæhre ved UiT Harstad.

Ansatte slår alarm om det de mener er uforsvarlig bemanning i sykehjem og hjemmetjeneste. Illustrasjonsfoto  Foto: Trond Sandnes

meninger

Det vekker bekymring når flere i den seinere tid har ytret seg i HT om en eldreomsorg som ikke er god i vår kommune. Samtlige peker på en lav bemanning i sykehjemmene våre som går utover kvaliteten på tjenesten, noe ledere av helse- og omsorgstjenesten i vår kommune bestrider.

I en slik sammenheng er det viktig å stille spørsmålet: Hva innebærer en forsvarlig bemanning i et sykehjem? Etter Samhandlingsreformen (St.meld 47 (2008-2009) må kommunene, også vår kommune, ta i mot sykere pasienter fra spesialisthelsetjenesten. Pasientene som utskrives fra sykehuset etter reformen behøver ikke lenger å være medisinsk ferdigbehandlet. Det er tilstrekkelig at den medisinske behandlingen innleggende lege har bestilt er igangsatt eller avsluttet.