- Legene som utfører dette er medvirkende til denne aktive dødshjelpen

Ekkelt pirk?

John Erling Madsen.  Foto: Tina Eilertsen

meninger

Kommentar til innlegg om abort fra Marit Rustad.

Ja siden 1978 da abortloven trådte i kraft er det omlag en halv mill. mennesker som er borte og kunne ha vært blant oss,- bare i Norge. Dette skyldes noen politikere som viste vei mot et sorteringssamfunn og som ikke tok hensyn til det lille barnet i mors mage. Bare i 2018 er det på grunn av abort drept ca 42 mill. barn verden over i følge opplysninger fra WHO. Til sammenligning døde det ca 82 mill. mennesker i 2. verdenskrig.

Abort krever mer menneskeliv enn kreft, malaria, HIV/AIDS, nikotin, alkohol og trafikkulykker tilsammen på et år.

At politikere blir kvalm av at debatten kommer opp igjen er veldig bra. Få det ut sier jeg og la oss ta debatten. La denne generasjon få vite hvem dere var og er som fikk gjennom dette.

Så tidlig som i 1889, ifølge snl.no kom det er rundskriv fra Justisdepartementet med tillatelse for svangerskapsavbrudd ved stor fare for kvinnens liv og helse. Det første kampen om selvbestemt abort kom i 1913 og har senere blitt åpnet for mer og mer. Kvinneforbund og organisasjoner har kjempet fram rettigheter med lovverket som vi har i dag. Bakom dette er en enda større agenda.

Lovens §1 nevner ordet barn, §2 nevner ordet barn 4 ganger. Det er barn som fjernes! Kvinnen gis rett til å avbryte et svangerskap. Det finnes ingen rettigheter til barnet. Barnet er rettsløs. Det ikke mange tenker på er at dette barnet er ment og skapt til å leve og ikke til å bli kuttet opp i biter, tatt ut av mors mage og kastet sammen med avfall. 

Ja det har vært diskusjon om endring av loven, men etter det jeg kan se er ikke noe endret, men det er lagt opp til begrensinger for å fjerne et barn hvis det f.eks er tvillinger. Som vi så det på tv2 i høst er det sterke scener som kommer fram hvor du kan med et inngrep drepe et barn med «medisin» og la det andre leve.

Marit, du er «forbannet» for at loven blir et tema under regjeringsforhandlinger og sier samtidig at det er ingen som ønsker å ta abort. Kan loven ikke tas bort da? Hvis ikke kvinnen ønsker å ta abort trenger vi ikke anledningen heller?

Politikere som tør å stå fram og mene at et liv ikke er et liv er også sterk kost. Et barn i 12. svangerskapsuke er fullt utviklet og har alle funksjoner som skal til for å leve. Det er noen få unntak ja. Det må vi også forstå.

Den som velger abort gjør et valg som er vanskelig og det er forståelig, men samfunnet og de lovgivende myndigheter skyver «problemet» over på kvinnen og hun må ta ansvar og skyldfølelsen etterpå. Legene som utfører dette er medvirkende til denne aktive dødshjelpen som det faktisk er. Barnet i mors mage har fortsatt ikke noe å stille opp i mot, kan ikke si noe eller gjøre noe motstand. Jeg blir bare trist. Alle skal svare en dag for de gjerninger vi gjør.

Kjære Marit Rustad gå du i fakkeltog, bruk din klare røst og snakk ut om barnets rett til livet i stedet for mors rettigheter til å fjerne det. Dette blir du husket bedre for.


Ropstad beklager abort-utspill: – Krøkkete sagt

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad beklager utspillet i partilederdebatten der han sa at kvinner som bærer fram ett barn, bør klare å bære fram to.