LESERINNLEGG:

Revmatikerdag med bismak

I dag er det verdens revmatikerdag! 

Rydd opp: Lisbeth van Bergen med klar melding til politikerne. 

meninger

Jeg feirer den med å takke Harstad formannskap for at de har sendt ut et betydelig viktig signal. 

Avslag på parkeringskortet for forflytningshemmede. Tusen takk! 

Og jeg takker på vegne av meg selv og alle de som aldri mer kommer til å legge saken sin i politikernes hender. Den terskelen er nå blitt usannsynlig høy. 

Selv en horribel saksbehandling på 11 måneder i kommunens forvaltning gjorde ingen inntrykk på våre folkevalgte. Og man kan bare spekulere på ordlyden i innstillingen fra parkeringskontoret til formannskapet.

Jeg antar at vi tre som var til doms hos politikerne antakelig hadde for lang gangdistanse, på gode dager. 

For vi som er forflytningshemmede må aldri kunne gå over 100 meter. Ikke engang på gode dager. Slik skal en ikke ha det.

Vi er mange revmatikere i denne byen. Og vi blir neppe færre med årene. Med en økende aldrende befolkning sier det seg selv. Det er varsel om en kommende katastrofe. I alle fall i en by hvor kommunen mener de har vært for snille med utdeling av parkeringskort, og ser seg nødt til å stramme inn. Min generasjon stiller seg nå i kø og banker på døren, og vi er mange. Det skal bli litt av en utfordring for alle landets kommuner.

Mange av oss har leddgikt, en autoimun sykdom som også gir flere følgesykdommer. Og man blir aldri frisk av leddgikt. Men gode medisiner gjør at vi overlever. 

Leddgikt ( RA) forkommer hos ca 0,5 % av den voksne befolkningen i Norge. Årlig oppstår ca 25 nye tilfelle per 100 000 innbygger. Sammen med andre revmatiske lidelser er leddgikt den største årsaken i Norge til sykefravær og uføretrygd. 

Vi finnes mange bak disse tallene og det hjelper lite å ta fra oss hjelpemidler som kan føre til et verdigere liv.

Men i dag sender jeg en varm tanke til alle med revmatiske utfordringer. Det er vår dag i dag, selv om den har en sterk bismak.

Og til alle dere som er blitt fratatt det blå parkeringskortet. God vinter og lykke til på holka. Ikke brekk bein. Det vil i alle fall ikke lønne seg for kommunen. 

Og det bør det jo!