Pinlig, Mustaparta

- Mens Arbeiderpartiet har lagt fram et fremtidsrettet eldrepolitisk program, driver Einar Mustaparta og hans partifeller og forsvarer en eldrepolitikk som norske kommuner har vendt ryggen til.

GRUNNSTØTING: Regjeringen har i fire år brukt fagfolk og penger på luftige ideer for eldreomsorgen, som rett og slett ikke har fungert, hevder forfatteren av leserinnlegget, Tove Karoline Knutsen (Ap).  Foto: Øivind Arvola

meninger

Høyres Einar Jahre Mustaparta har en forsvarstale for regjeringens eldrepolitikk som er av det pinlige slaget. I et innlegg spekket med tabeller og tall, som for det meste er prognoser og ikke handfast dokumentasjon, bedriver Mustaparta ren ansvarsfraskrivelse. Regjeringen har i fire år brukt fagfolk og penger på luftige ideer for eldreomsorgen som rett og slett ikke har fungert og som kommuner over det ganske land har vendt ryggen til.

Investeringstilskuddet for bygging og renovering av sykehjemsplasser og omsorgsboliger ble innført i 2008 av Stoltenberg II-regjeringen. Det ga et sårt tiltrengt løft for flere sykehjemsplasser i kommunene, en sektor som var blitt sultefôret under Erna Solbergs tid som kommunalminister. Den statlige andelen ble økt både i 2010 og 2014, med tverrpolitisk støtte i Stortinget. Dette har gjort at kommunene i stadig større grad har søkt Husbanken om å få bygge flere plasser. Men Helsedepartementet har ikke kunnet svare på hvor mange av de omsøkte plassene som faktisk er igangsatt bygget de siste fire årene. Det vi vet er at det mellom 2008 og 2015 ble ferdigstilt 7 700 plasser, de aller fleste igangsatt på rødgrønn vakt. Høyres påstand om at Stoltenberg II-regjeringen kun fikk bygd 567 plasser er herved grundig tilbakevist og avslørt som ren bløff.

Høyres omlegging av investeringstilskuddet til bare å gjelde netto vekst av sykehjemsplasser, har fått det glatte lag fra hele kommune-Norge - også fra Høyres ordførere. Mange kommuner har meldt at de vil måtte skrinlegge sine planer for oppgradering av sykehjem og omsorgsboliger. Høyres teori om at det automatisk kommer flere plasser hvis man bare tvinger kommunene til å bygge nytt, faller på sin egen urimelighet. Som forskere ved SINTEF i Trondheim har påpekt er det svært sannsynlig at når kommunene bygger nye sykehjem, vil de gamle bli utfaset. Og da er man like langt. Dessuten er det utrolig kunnskapsløst å tvinge samtlige kommuner inn i en firkantet ramme. Kommuner er forskjellige. Mange har tilstrekkelig med sykehjemsplasser og trenger å satse mer på gode hjemmetjenester og boliger som «omsorg pluss». Høyres hang til tallmagi og fiksfakseri er ren tåkelegging av de virkelige utfordringene i eldreomsorgen, som skal møte behovene hos den mangfoldige eldregenerasjonen som nå kommer.

Denne regjeringen har brukt tid og penger på fullstendig feilslåtte tiltak i eldreomsorgen som innstramming i investeringstilskuddet, det mislykkede forsøket med «statlig finansiering» av omsorgstjenestene og - som Mustaparta nevner - såkalt «rettighetsfesting» av sykehjemsplass. Dette er forslag som ikke har støtte hos noen, hverken hos fagetatene, kommunene, eller Pasient- og brukerombudene. Dersom Einar Mustaparta hadde lest Aftenposten sist torsdag hadde han sett hva jusprofessor Aslak Syse sier om regjeringens «rettighetsfesting». Syse påpeker at eldre har hatt rett til sykehjemsplass i mange år, og at den nye loven ikke endrer noen verdens ting. - Lovendringen er ikke annet enn bla-bla, er professorens nådeløse dom. Men regjeringspartiene lytter bare til seg selv.

Høyre har gjennom fire år systematisk stemt imot alle gode forslag fra Arbeiderpartiet om å satse på et mangfold av tilbud til eldre. De har stemt mot å bevare Den kulturelle spaserstokken, de har stemt mot en nasjonal strategi for bedre kosthold og ernæring for eldre, de har stemt mot en plan for å motvirke vold mot eldre og de har stemt mot å ta et løft for eldres psykiske helse - og en lang rekke andre viktige tiltak. Og mens Arbeiderpartiet har lagt fram et fremtidsrettet eldrepolitisk program, driver Mustaparta og hans partifeller og forsvarer en eldrepolitikk som norske kommuner har vendt ryggen til.