Samme bemanning i basebarnehager som i avdelingsbarnehager

- I Harstad kommunes barnehager er det forskjell.

Morten Rennemo.  Foto: Åse Hjelvik

meninger

Resolusjon vedtatt på årsmøtet i Utdanningsforbundet Harstad 26.04.17

I Harstad kommunes barnehager er det forskjell på hvor mange voksne det er pr. barn. I dag er bemanningen i basebarnehagene i Harstad kommune 3,5 barn under tre år for hver voksen, og 6,5 barn over tre år for hver voksen. I avdelingsbarnehagene er den tilsvarende bemanningen henholdsvis 3 og 6 barn pr. voksen. I en barnehage med 2 småbaser og 2 storbaser vil det mangle 2 hele stillinger i forhold til bemanningen i en avdelingsbarnehage.

Det er ingen grunn til at det skal være forskjell i antall ansatte avhengig av om barna går i en avdelingsbarnehage eller i en basebarnehage. Barna har de samme behovene for trygge voksne som ser dem og har nok tid uavhengig av hvilken type barnehage de går i. Kravene til de ansatte har dessuten økt i ny rammeplan for barnehagen.

Barnehagen har etter hvert blitt en del av opplæringsløpet. En god start gir større muligheter for at barna skal klare seg godt gjennom opplæringsløpet og ellers i livet. Tilstrekkelig voksentetthet gir bedre grunnlag for barns læring og utvikling og er ei god investering i tråd med tanken om tidlig innsats. Nok voksne betyr en større mulighet til å fange opp enkeltbarn som behøver noe ekstra – språklig eller sosialt – og sette i gang tiltak tidlig.

Årsmøtet i Utdanningsforbundet Harstad krever en bemanning i barnehagen som er i tråd med Øie-utvalgets (2013) tilrådning, som minimum er 3 barn under tre år for hver voksen, og 6 barn over tre år for hver voksen.  Årsmøtet ber også Harstad kommune gå i dialog med de private barnehagene slik at de minimum får den samme bemanningsnormen.