Styret i Norsk kulturminnefond bevilget kr 1.000.000 til istandsettingen av «Støyperiet kulturscene» på tildelingsmøtet før påske.

Kulturminnefondet mener at dette er et veldig spennende prosjekt.

Støperiet står noen meter unna dokka inne på Harstad Mek sine områder. Det har sidevegg i Fjordgata, og bygget står i dag tomt og preget av forfall.

Planene har vært en investering på 7,5 millioner kroner i et privat-offentlig samarbeid kan utvikle bygget og ferdigstille det for bruk til konserter, forestillinger, foredrag og andre arrangementer.

- Vi har ikke konkludert på driftsform eller hvem som skal drive det, men har vært i dialog med blant annet kulturhuset og festspillene både om bruk og for råd om hvordan man best mulig kan legge til rette for kulturell virksomhet i bygget, sier Ola Karlsen.

Tilskudd fra kulturminnefondet gis til istandsetting av vegger ute og inne, skifte bølgeblikktak, tilbakeføre portfasaden, reparere buede originalvinduer og vinduer i takoppbygg, istandsetting av bærende stålkonstruksjoner, reparere undertak, reparere og avrette gulv, reparere inngangsrampe og siderom samt reparere kraner.

- Å ta i bruk ubenyttet areal som ikke lenger er del av selve verftsindustrien til kulturelle arrangementet vil gi en samfunnsutvikling på stedet som også vil kunne gi noe næringsmessig verdiskaping. Prosjektet har derfor å ha stort verdiskapingspotensiale og vil bidra til vitalisering av et sentrumsnært område i Harstad, heter det i begrunnelsen.

Ellers har Brygga i Vika i Harstad fått 152 400 kroner. Et fjøs på Bjarkøy ved Thomas Ingebrigtsen og Stina Gustavsen har fått 95702 kroner, og Jørn Pettersen har fått 60.000 kroner for et prosjekt rundt Trondenes Sparebank.