Hun skal samle barnehagebarn og sykehjemsbeboere til felles sang