Midlene er ikke bare en støtte til en ildsjel som Arnfinn Johansen og Hinnøyfestivalen, men også FK Landsås. Klubbens samarbeid med festivalen var en faktor i søknaden om midler fra Sparebankstiftelsen.

– Vi skal støtte allmennyttige formål, alt fra idrett til kultur. Styret så det slik at dette var en god søknad. Ved å gå inn for den støtter vi både Landsås og Hinnøyfestivalen, sier styreleder i Sparebankstiftelsen Ole T. Andreassen.

Det er Landsås som får midlene slik at de kan gjøre en innsats for musikkfestivalen.

– Vi støtter et godt initiativ. Vi anser det som positivt å støtte Arnfinn Johansen, en ildsjel som har stått på i mange år for å gi trivsel for folk som bor her og for å trekke folk til byen, sier Andreassen.