Pilegrimsvandring på Trondenes: Gjenskapte slaget på Stiklestad