Hadde disse fire holdt til i en større by, hadde de vært kulthelter