Skal vekke harstadfolk fra koronadvalen med tre dagers fliring