Det sier Rikke Gürgens Gjærum, professor i drama og teater både ved Høgskolen i Oslo og Akershus og ved Universitetet i Tromsø, campus Harstad.

Tirsdag overtok hun en klasse på 2. trinn ved Harstad skole og brukte drama som metode. Hun brukte estetiske grep koblet mot læringsmål fra norskfaget for å lære de unge elevene improvisasjon, bytte roller, argumentere, perspektivene, fantasere og visualisere.

Motbakke

At andre elever våkner til liv når drama, teater og estetiske fag tas i bruk for å nå læringsmålene, er et av poengene til interesseorganisasjonen Drama- og teaterpedagogene.

Organisasjonen jobber for å få drama inn i læreplanen i grunnskolen, men jobber i motbakke. Den 11. oktober skal stortingsmeldingen om fornyelse av grunnskolen behandles på Stortinget.

Regjeringen foreslår å beholde dagens skolefag – ingen nye fag inn og ingen ut.

Motivasjon

– Det slås alarm om at det er for lite lek og for mye stillesitting for elevene i skolen i dag. Mange barn mister motivasjon for skole og lekser allerede på småskoletrinnet og tallet på dropouts i videregående skole er veldig høyt. Mye tyder på at løsningen på disse utfordringene er at det innføres mer kreativ og praktisk undervisningsmetodikk i skolen, sier Gürgens Gjærum.

foto
Aksjon: Rikke Gürgens Gjærum overtok en skoletime for å ha dramadag på Harstad skole. Drama- og teaterpedagoger overtok undervisningen i 70 klasserom landet over tirsdag i en felles aksjon. Foto: Øivind Arvola

Aksjon

Det drama- og teaterpedagogiske fagmiljøet mener derfor det er på høy tid at grunnskolen fornyer fag- og timefordelingen og tar inn drama/teater som fag på noen trinn. Tirsdag aksjonerte drama- og teaterpedagoger over hele landet ved å overta undervisningen én time for å vise hva drama-/teaterfaget er og hvorfor det bør inn som fag på noen trinn i grunnskolen.

Utvikler elevene

– Vi ønsker også å vise at drama/ teater fag utvikler elevenes evne til å utforske situasjoner gjennom fiksjon. Temaene som utforskes kan hentes fra andre skolefag, gjerne med et tverrfaglig perspektiv, sier hun, og presiserer at faget dreier seg om mye mer enn iscenesettelse.

– Det handler også om kroppsspråk, stemmebruk, formidling, lytting, lesing, samhandling, fellesskap, konflikthåndtering, i tillegg til å forstå nyanser, gi nye synsvinkler og utvikle empati.

Læreplan

Gürgens Gjærum har ledet arbeidet med den forskningsbaserte nasjonale læreplanutviklingen for et fremtidig drama/teaterfag i grunnskolen.

– Vi har ikke et offisielt mandat eller oppdragsgiver, men vi mener dette er et viktig grunnlagsarbeid som vil være nyttig uansett. Målet er å få til et eget fag, men mer realistisk er først å få det inkorporert som en del av andre fag.

Når inn

–Ja, det er for lite drama i skolen i dag, sier lærer Roger Uttakleiv.

– Drama er en fantastisk metode man kan trekke inn i alle type fag, slik som Rikke har vist i dag, med dramaforløp. Det er en flott måte å nå inn til elevene på en annen måte, sier Uttakleiv.

Læreplanen åpner for bruk av drama i dag, men han mener det hadde vært fint og fått noe som måtte brukes.

–Det er nok ikke så mange som tar i bruk drama i undervisningen i dag.

Noe som kanskje også henger sammen med at lærerutdanningen heller ikke lengre har drama på timeplanen, slik de hadde før.

Bør tas i bruk

Varaordfører Maria Serafia Fjellstad fikk overvære timen.

foto
Varaordfører og vestrepolitker Maria Serafia Fjellstad fikk overvære dramatimen. Hun er enig i at drama bør brukes mer i grunnskolen. Foto: Øivind Arvola

– Drama bør brukes mer inn i skolen som læreform og måte å jobbe på. Estetiske fag trenger en ny giv, etter den store realfagssatsingen. De utelukker ikke hverandre, men kan forsterke hverandre. Det er ingen tvil om at drama og andre estetiske fag kan tilføre noe mer i skolegangen, og ikke minst for elever som i dag har utfordringer i skolen – dette kan gi dem en annen skolehverdag der de kan føle seg mer til rette.