Dag Sørås, Nora Angeltveit og flere til – disse kommer til latterfesten