Skal bruke 3 mill. på utsmykking: Ber kunstnere melde seg