Harstad-kvinnen Marit Victoria Wulff Andreassen starter året med deltakelse i utstillingen HEN - Flytende Kjønn. Den åpner førstkommende lørdag i Haugar Vestfold Kunstmuseum, Tønsberg.

En vegg-tegning, helst en stor, sto øverst på museets ønskeliste da Marit Victoria Wulff Andreassen i fjor høst ble kontaktet av kurator Tone Lyngstad Nyås. Da Marit Victoria ankom museet 5. januar i år, var det til en ferdig preparert, spesial-designet "vegg på vegg" laget for re-montering og bevaring.

Det tre ganger seks kvadratmeter store arbeidet "Madonna," som Andreassen tegnet i løpet av en åtte dager lang monteringsperiode, er plassert på fondvegg og blir det første verket som møter besøkende i den kommende utstillingen HEN - Flytende Kjønn.

Det skriver museet i en pressemelding.

I tillegg viser Andreassen, som har fått en egen sal i utstillingen, 17 innrammede verk og vegg-tegningen "Første møte" fra 2004.

- Utstillingen tematiserer hvordan det flytende kjønn og spørsmålet om HEN – også kalt det tredje pronomen - reflekteres i samtidskunsten. Flere av verkene viser hvordan kjønn og identitet er konvensjonsbetinget og kan relateres til sosiale og politiske endringsprosesser. Diskusjonen rundt det flytende kjønn utfordrer ikke bare stereotypiene knyttet til det mannlige versus det kvinnelige, men også det biologiske versus en kulturbetinget oppfatning av kjønn. Under dette igjen ligger en kritikk av tokjønnsmodellen, som for mange opprettholder undertrykkende mekanismer der menneskets identitet blir tvunget inn i rigide og livshemmende strukturer.