Dette er festivalsjefens oppsummering etter to dager med Bakgårdsfest