Inviterer ungdommen med i planleggingen av neste års storkonsert