Her får Kristian kulturprisen: – Episk å ta inn over seg rosen man får