Det skal egentlig litt musikalsk mot til, for å tukle med tradisjonsmusikk på denne måten