Stolt Herleik mottok heder: Fikk medalje og penger

Herleik Kristiansen er en velrenommert kunstner, lokalt og nasjonalt. I går vanket det ny heder.

Heder: Det norske flagget er viktig for Herleik Kristiansen. Derfor var flagget å se både på bordet og på Kristiansens slips. Her har biskop Olav Øygard festet medaljen på mottakerens jakkeslag. Foto: Ivar L. Paulsen 

kultur

Som leder i legatstyret for «Erik Grimsgaards Nord-Norge-legat» hadde biskop Olav Øygard æren av å overrekke 50.000 kroner og medalje.

– Legatet ble i 1972 gitt til Nord-Norges diakonistiftelse for, som det står i vedtektene, «stimulere og påskjønne faglig innsats og omsorg, og andre tiltak som har bidratt – eller vil bidra – til høyning av livskvaliteten for psykisk utviklingshemmede i Nord-Norge.»