220 gjestedøgn for Ilios

kultur

Ilios er kanskje ikke den største festivalen, men sørger likevel for 220 overnattingsdøgn i Harstad i en hektisk oppkjøring- og festivalperiode. Budsjettet for festivalen er på rundt en million kroner. Da har flere av kulturinstitusjonene som deltar tatt sin del av kaka. Skulle man ha satt opp alle arrangementene under Ilios kun ved bruk av frilansere, ville beløpet kommet på mellom tre og fire millioner kroner.