Her kan du lese tiltakspakken som skal redusere koronasmitte

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har laget en tiltakspakke med den hensikt å møte den økende koronasmitten i nord. Under kan du lese den i sin helhet.

STATSFORVALTER: Elisabeth Vik Aspaker.  Foto: Ronald Johansen/iTromsø

nyheter>>

Tiltakspakke mot covid-smitte fra Folkehelseinstituttet: Statsforvalterens tilpasning til kommunene i Troms og Finnmark

Trinn 1: Kun råd og anbefalinger til befolkningen (trenger ikke forskriftsfestes)

Råd og anbefalinger forutsettes gjennomført i alle kommuner i Troms og Finnmark så raskt som mulig pr 24.11.2021.

A. Generelle tiltak i befolkningen

· Identifisere samtlige i målgruppen for vaksinedose 3 og sørge for personlig invitasjon med anbefaling om vaksinering så raskt som mulig. Alle skal få tilbud om vaksinasjon før jul.

· Identifisere grupper i befolkningen med lav vaksinasjonsdekning (arbeidsinnvandrere, aldersgruppe el.l med lav vaksinasjonsdekning) og planlegge informasjonskampanjer rettet mot disse med anbefaling og tilrettelegge for vaksinasjon av disse så raskt som mulig.

· Vektlegge viktigheten av å være hjemme og teste seg og unngå kontakt med andre ved symptomer, uavhengig av vaksinasjonsstatus.

· Forklare hvordan smitte- og kapasitetssituasjonen utvikler seg kommunalt og

regionalt (se https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/antall-innlagte-pasienter-pa-sykehus-med-pavist-covid-19) og hvordan dette påvirker vurderingene som gjøres rundt bruk av tiltak.

B. Kontaktreduserende tiltak i befolkningen

· Anbefale bruk av munnbind i det offentlige rom, innendørs, der det kan være utfordrende å holde tilstrekkelig avstand (fly, hurtigbåt, buss, butikker, møterom mv)

· Anbefaling om å redusere antall nærkontakter

· Anbefaling om å holde avstand der det er mulig

C. Målrettede tiltak

· Forsterket kommunikasjon (hjemmesider, Facebook, media) om at uvaksinerte voksne, samt eldre med risikotilstander, uavhengig av vaksinestatus, bør være ekstra nøye med å følge smittevernrådene

· Forsterket kommunikasjon og tilrettelegging for at alle, både vaksinerte og uvaksinerte med luftveissymptomer skal holde seg hjemme og teste seg

· Lav terskel for å teste barn og unge, samt husstandsmedlemmer ved mistanke om smitte.

· Sikre at de tiltak som er anbefalt under forhøyet smittepress er eller blir iverksatt i sykehjem og i hjemmetjenesten (se nasjonale råd)

· Ved identifisert smitte blant ansatte eller beboere i sykehjem, så følges tiltak beskrevet i nasjonal veileder: Utbrudd i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner

· Rask igangsetting av jevnlig testing i skoler ved utbrudd


Trinn 2: Råd og anbefalinger til befolkningen + forskriftsfestede tiltak (tillegg til trinn 1)

Utarbeide lokal forskrift om tiltak i kommuner med pågående smittespredning og press i egne tjenester som påvirker egen tjenesteproduksjon, inklusivt mottak av utskrivningsklare pasienter.


B. Forskriftsfeste kontaktreduserende tiltak i befolkningen

· Bruk av munnbind i det offentlige rom, innendørs, der det kan være utfordrende å holde tilstrekkelig avstand (fly, hurtigbåt, buss, taxi, butikker, møterom mv)

· Vurdere forskriftsfesting av hjemmekontor

· Vurdere forskriftsfesting av besøksregistrering og bordservering på utesteder