Regjeringen foreslår å gi 1,8 mrd. til veisatsing i Hålogaland

I forslag til statsbudsjett for 2022 får Hålogalandsveien pengene som skal sikre at prosjektet kommer i gang.

Kartet viser kjøreavstander i tid når Hålogalandsveien står ferdig.  

nyheter>>

Selv om det er en avtroppende regjering som har lagt fram budsjettforslaget, har det vært kutyme for at den påtroppende regjeringen viderefører hovedtrekkene. Hålogalandsveien er for øvrig et prosjekt som har fått tommel opp fra et klart flertall på Stortinget.


Kan etablere et nytt selskap for å utvikle næringsområde

Innen seks måneder bør kommunen ha kommet fram til den perfekte driftsmodell for Rødskjær.


– 1,8 milliarder kroner skal brukes til såkalte forberedende arbeider, sier Rune Stenstrøm, Høyres gruppeleder i Harstad.