Ber statsforvalteren omgjøre skjellsandvedtak

John Helmersen ber statsforvalteren i Nordland om å omgjøre vedtaket til fylkesrådet der North Coast Calsium (NCC) fikk konsesjon til å ta opp skjellsand i Risøyrenna.

KLAGER: John Helmersen ber statsforvalteren i Nordland om å omgjøre vedtaket som gir Nort Coast Calsium tillatelse til å hente opp skjellsand fra Risøyrenna  Foto: Arkivfoto: Jørn Aune

nyheter>>

Gerd Stensen AS har i dag konsesjon for uttak av skjellsand ra tre ulike områder i Risøyrenna. Mesteparten av sanden eksporteres til Frankrike.

North Coast Calsium As søkte om konsesjon for tre områder, to av dem nært inntil de områdene som Gerd Stensen AS bruker.