Her pendler halvparten av innbyggerne – sjekk din kommune

Andelen personer pendlere er en god del mindre enn normalt i Harstad. For nabokommunene er situasjonen omvendt.

HØY ANDEL: Evenes kommune har nest flest pendlere i Nordland fylke.   Foto: Tone A. Karlsen

nyheter>>

Den årlige pendler-oppdateringen fra Statistisk sentralbyrå (SSB) er nå klar.

I hele Norge finner vi at hver tredje sysselsatte person har arbeid i en bedrift eller etat med adresse utenfor bostedskommunen, og er per definisjon en pendler. Den nøyaktige andelen er 33,5 prosent i Norge.