Fem kilometer fra kommunegrensa til Harstad fyller de basseng for å drive oppdrett på land

Andfjord Salmon rapporterte fredag at man snart skal fylle det første oppdrettsbassenget på Kvalnes med vann. Dermed tar selskapet et nytt steg på veien mot produksjon av laks på land.

Martin Rasmussen Martin Rasmussen i Andfjord Salmon står ved ett av bassengene som skal brukes i fiskeoppdrett.   Foto: Jørn Aune

nyheter>>

På andre siden av fjorden som deles i midten og er både fylkesgrense og kommunegrense, er Kvalnes. Rundt den tilstøtende Vågsfjorden ligger tallrike oppdrettsanlegg i sjøen.

KVALNES: Pilen peker mot Kvalnes på Andøya der Andfjord Salmon satser på landbasert oppdrett. De små, røde prikkene er konvensjonelle oppdrettslokaliteter i sjøen. GRAFIKK: BarentsWatch/Thor Anders Angelsen 

Andfjord Salmonrapporterte et underskudd på 14,2 millioner kroner før skatt etter første halvår i år. Selskapet har ikke hatt inntekter i år, noe som er naturlig siden man er i første del av anleggsfasen, skriver VOL.