MENINGER:

Gir sekstimersdagen mer velferd?

Stadig flere løfter ideen om sekstimers arbeidsdag. Høyre mener dette er en dårlig idé.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Colourbox

nyheter>>

Stadig flere løfter ideen om sekstimers arbeidsdag. Saken har vært aktuell i Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Miljøpartiet de Grønne, og kan dermed få flertall på Stortinget ved et eventuelt regjeringsskifte til høsten. Men fremtidsutsiktene for norsk økonomi viser at vår største utfordring fremover er at vi får stadig færre i yrkesaktiv alder som skal støtte opp under stadig flere pensjonister, samtidig som oljeinntektene faller.

Høyres svar på dette er å skape mer og inkludere flere i arbeidslivet. Skal vi beholde velferdsstaten slik vi kjenner den, så må flere jobbe mer og stå lenger i arbeid. I dag er vi fire arbeidstakere per pensjonist. Når vi blir færre i yrkesaktiv alder som skal holde velferdsstaten oppe for oss alle, så kan jo ikke svaret være at alle skal jobbe mindre.

Det sier seg selv at finansieringen av velferdsstaten ikke går i hop når vi får færre oljeinntekter og samtidig skal jobbe mindre. Enten må vi kutte radikalt i velferden, eller radikalt øke skattebyrden for arbeidstakere og norsk næringsliv for å betale for dette. Høyre er mot begge deler. Økt skattebyrde for næringslivet betyr mindre penger til å ansette flere. Økt skatt for arbeidstakere betyr at det lønner seg mindre å jobbe. Igjen, dette går ikke i hop.

Høyres klare prioritering for å få fart på Norge etter pandemien er å skape mer og sørge for at folk kommer inn i eller tilbake til jobb. Det er folk som jobber som finansierer velferden vår. Vi lever ikke av olja i dag, men av hverandres arbeid.

Så er jo spørsmålet om tilhengerne av sekstimersdagen mener at folk skal jobbe mindre og gå ned i lønn, det vil si mer fritid og dårligere råd. Med lavere inntekt blir det også mindre i skatteinntekter og mindre penger til å finansiere velferden vår. Eller skal vi jobbe mindre for samme lønn?

Verken offentlig sektor eller norske bedrifter har råd til å ansette flere for å gjøre samme jobb. Man ansetter jo flere for å kunne gjøre mer. Vi har i dag mangel på sykepleiere og lærere. Det blir ikke mer omsorg eller kunnskap i skolen av å redusere arbeidstiden til de som er der.

Tidligere har økt produktivitet gjennom ny teknologi blitt brukt til å redusere arbeidstid. Fremover trenger vi økt produktivitet for å kompensere nettopp for at vi blir færre i yrkesaktiv alder som skal finansiere vår felles velferd samtidig som oljeinntektene reduseres. Derfor må vi skape mer og inkludere flere i arbeidslivet, og flere må jobbe mer og stå lenger i arbeid dersom vi skal opprettholde dagens velferdssamfunn.

Sekstimersdagen gir mindre velferd, ikke mer.