Lavere resultat for Nordlaks-konsernet

Korona-året gav utslag i lavere laksepriser og høyere finanskostnader. Nordlaks-konsernet oppnådde et årsresultat på 400 millioner kroner i 2020. Nordlaks investerte samtidig for 1070 millioner kroner.

Konsernsjef i Nordlaks, Eirik Welde.   Foto: Pressefoto Nordlaks

nyheter>>

Vol.no: Konsernets driftsinntekter ble redusert med 327 millioner kroner, til 2,7 milliarder kroner. Driftskostnadene var 2,06 milliarder kroner; 110 millioner kroner lavere enn i 2019. Etter finanskostnader og en skattekostnad på 100 millioner kroner endte årsresultatet på 400 millioner kroner.

– Vi skal være stolt

– Regnskapet for 2020 viser at også Nordlaks ble preget av koronapandemien og omveltninger i omsetningen av laks. Det tallene ikke viser like godt er den enorme innsatsen som er lagt ned i hele organisasjonen for å opprettholde god drift og fremdrifter i prosjektene våre, til tross for et ellers svært krevende år. Det skal vi være stolt av, sier konsernsjef Eirik Welde.