Diskuterte satsing på fly og vei i Harstad-regionen med Ap-nestor

Stortingspolitiker Sverre Myrli (Ap) beskrives av partifelle Kari-Anne Opsal som en nestor innen samferdselspolitikk. Tirsdag møtte han ordføreren, administrasjonen og Vegvesenet for å diskutere Harstad-regionens samferdselsbehov.

NESTOR: Ordfører Kari-Anne Opsal (Ap) og stortingspolitiker og samferdselsnestor Sverre Myrli (Ap) møttes for å snakke om samferdselsprosjekt i Harstad-regionen.   Foto: Thor Anders Angelsen

nyheter>>

Et stortingsvalg er i emning og Myrli har turnert Harstad-regionen i det siste. Han er blant annet medlem av transportkomiteen på Stortinget. Myrli hatt fast plass på tinget sammenhengende de siste 16 årene. Temaene for møtene med lokalpolitikerne har ikke uventet vært samferdsel.


Stortingsbesøk til Evenes

Arbeiderpartiets fremste samferdselspolitiker Sverre Myrli besøker Evenes mandag og tirsdag.


Ulike spørsmål rundt Hålogalandspakken er luftet, slik som at veien stopper ved Tjeldsundbrua på fastlandssiden, og ikke går som planlagt helt til Snubba i Evenes. I Bogen er veien ferdigregulert, og lokalpolitikerne der lurer på hvorfor det ikke er planer om å bygge den. Samtidig er har flyplasskrysset i Evenes vært et etterlyst veiprosjekt i den nye investeringen på 9,2 milliarder kroner.