Har forsket på hvem som utøvet makt og innflytelse da Harstadpakken skulle vedtas

En casestudie av maktforholdene rundt Harstadpakken er publisert i Norsk statsvitenskapelig tidsskrift. Studien kartlegger deler av makteliten som kunne utøve innflytelse da milliardprosjektet ble vedtatt.

Sammen med Elin Bårdsen og Grete Hagebakken har Baard Herman Borge forsket nærmere på beslutningen av Harstadpakken. Resultatet er nå publisert i Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.   Foto: Tore Skadal

nyheter>>

Baard Herman Borge, Elin Bårdsen og Grete Hagebakken har forfattet studien som har problemstillingen «I hvilken grad var et lokalt regime involvert i den lokalpolitiske vedtaksprosessen som ledet til realisering av Harstadpakken?».

Trioen tar blant annet utgangspunkt i Rolf Lyngstads teori om at når knappe kommunale ressurser skal fordeles, kan det oppstå et lokalt regime som kan bestå av lokalpolitikere, kommunens administrative ledelse, næringslivsaktører, lokalmedier og interesseorganisasjoner. Denne koalisjonen får gjennomslag for sine interesser, og koalisjonen bidrar til at vekst- og utviklingsprosjekter prioriteres foran andre formål.