Anmeldelse av Utvik Senior:

Å legge skylda på skipper og fiskerne var et stort overgrep mot hele kystbefolkninga

Sammen med Rimfrost produksjoner har regissør Nina Wester skapt et teaterstykke som både berører og har et klart budskap: Ni fiskere ble 17. februar 1978 ofre i et storpolitisk spill.

Kor og skuespillere.  Foto: Marius Fiskum

nyheter>>

Hovedkilde for teaterstykket er boka Forlis av Alf R. Jacobsen og intervjuer med etterlatte og personer som jobbet tett med saken.

Båten Utvik Senior, en av Norgeshistoriens mest omtalte forlis, forsvant en februarkveld for over 43 år siden utenfor Senja. Rapporten til havarikommisjonen som kom i februar 1979, konkluderte med at forliset skyldtes feilnavigering og var gått på et undervannsskjær (Fallgarden). Fiskerne og de etterlatte var av en helt annen oppfatning: Båten må ha blitt knust av et annet fartøy. Dette blant annet på grunn av at mye av vrakdelene som de fant, var knust til pinneved. I over 20 år måtte de imidlertid leve med kommisjonens dom, da det ikke nyttet å gjenoppta saken. Dårlig sjømannsskap mente man altså var årsak til at ni mennesker omkom.