NTP: Skredsikring av veier skal prioriteres

Arbeiderpartiet fikk tommelen ned for sitt milliardforslag, men det er tverrpolitisk enighet om å jobbe nytt og bedre for skredsikring av riks- og fylkesveiene.

I vinter gikk det et snøskred over fylkesvei 848 ved Selvågneset.   Foto: HT-tipser

nyheter>>

Transportkomiteen avsluttet mandag behandlingen av ny Nasjonal transportplan (NTP), og partiene var i fellesskap enige om å satse mer på skredsikring i veibudsjettene fremover.

– Vi har ingen samlet oversikt over skredutsatte veier på riksveinettet og fylkesveinettet. Med staten og elleve fylkeskommuner har vi tolv veieiere, og nå vil vi samle alt i én oversikt, sier transportpolitisk talsperson for Ap, Sverre Myrli til iTromsø.