Her er oversikten som viser når harstadværinger skal vaksineres

Harstad kommune har nå lansert en oversikt som viser når de ulike aldergruppene skal får første vaksinestikk i månedene framover.

Pressebrief: Fra venstre: Jonas Holte, kommuneoverlege, Kari-Anne Opsal, ordfører, Hugo Thode Hansen, kommunedirektør og Øivind Arvola, kommunikasjonssjef.  Foto: Turid Ingebrigtsen

nyheter>>

Gruppe 7: Personer med alder 18–44 år, risikogruppe 2: Uke 22–24 (1. – 19. juni)

Gruppe 8: Friske alder 55-64: Uke 24–26 (14. juni – 2. juli)

Gruppe 9: Friske alder 45-54: Uke 26–29 (28. juni – 23. juli)

Gruppe 10a: Friske alder 18-24: Uke 29 (19. – 23. juli)

Gruppe 10b: Friske alder 40-44: Uke 29–30 (19. – 30. juli)

Gruppe 11: Friske alder 25-39: Uke 30–31 (26. juli – 6. august)

Kilde: Harstad kommune 

Tabellen er basert på antall registrerte i helseboka per starten av juni 2021, og det kan komme endringer, ifølge kommunen.


2000 harstadværinger har ikke registrert seg for vaksinering

De tregeste er unge voksne mellom 25 og 39 år. Her er bare en tredjedel av gruppa registrert.


«Vi har også gjort andre beregninger basert på innbyggertall. De viser at vi også da er ferdig med alle gruppene i uke 31. Dette er en uke etter det nasjonale vaksinescenarioet, som har beregnet at vi skal være ferdig vaksinert med dose 1 i uke 30. Tabellen er basert på at vi får de vaksinene vi er forespeilet og en vaksinasjonsoppslutning på 80 prosent av befolkningen»

Ordfører Kari-Anne Opsal (Ap) og kommuneoverlege Jonas Holte informerte i Generahlhagen pressen om vaksineplaner.   Foto: Håkon Wikan

Tilpasser seg ferie

Kommunen åpner for fleksibilitet for vaksinetidspunkt. Det betyr at du kan tilpasse vaksinering til ferieplaner, ikke omvendt.

«Mens vi til nå har gitt den enkelte et tidspunkt for vaksinen, kan hver enkelt nå velge mellom flere tidspunkt for vaksinering. Det er da viktig at man ikke setter seg opp før vaksinestart for sin gruppe. Det vil bli kontrollert at ingen sniker i vaksinekøen. Vi håper dette gjør det enklere for flere å ta vaksinen på et passende tidspunkt, og at vi slipper så mange ombookinger», skriver kommunen i pressebrifingen.

Kommunen tar imot bestillinger fra 15. juni klokka 15.30. Da åpnes samtlige timer i hele perioden, men dersom du for eksempel er 54 år, må du sjekke hvilken intervall som er satt av til 54-åringer. Du må da bestille i dette intervallet.

– Dersom du bestiller før vil du flyttes manuelt til den korrekte gruppa. Det skaper ekstraarbeid for kommunen. Det betyr at folk kan planlegge ferien med utgangspunkt i kalenderen. Det er forbehold om at vi har fått nok vaksiner og har en arm å sette den i, sier kommunikasjonssjef Øivind Arvola til Harstad Tidende.