Var på befaring i Olavsgården: – Vi må finne andre løsninger

Kommunedirektøren inviterte tirsdag omsorgsutvalget for å se på tilstanden i Olavsgården.

BEFARING: Enhetsleder Baard Haugen i Heldøgns omsorg anbefaler ikke å starte opp sykehjemsdrift på den nedlagte avdelingen på Olavsgården.. Han har sett på hva det vil koste å få i stand avdelingen for midlertidig åpning.  Foto: Gisken A. Eriksen

nyheter>>

Kommunen har de siste månedene hatt redusert mulighet til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra UNN, og ser nå på løsninger for å disponere langtids- og korttidsplasser for eldre på en bedre måte.

Utvalget startet dagen med en omvisning på Helsehuset. Etterpå viste enhetsleder Baard Haugen i Heldøgns omsorg fram den stengte sykehjemsavdelingen i Olavsgården.